Adiabatizarea dry coolerelor clasice

În funcționarea dry coolerelelor apar două mari probleme tehnice care le limitează acestora performanțele și le cresc costurile de operare: temperatura ambientala crescută din timpul verii și depunerile de calcar de pe baterii, în cazul dry coolerelor cu pulverizare.

Jacir Gohl propune un sistem de adiabatizare care elimină aceste probleme, crescând simțitor performanțele dry coolerului. Sistemul de adiabatizare se poate adapta și dry coolerelor deja instalate.

Sistemul presupune instalarea unei secțiuni de pre-răcire adiabatică care scade temperatura aerului ambiental prin evaporarea apei într-un mediu special proiectat pentru acest proces. Fluidul poate fi astfel răcit la temperaturi mai joase decât într-un dry cooler clasic.

Mediul de umidificare este construit din celuloză și permite utilizarea apei netratate. Apa curge de la partea superioară și nu necesită presiuni mari. Apa este recirculată la o rată mult mai mare decât cea de evaporare, nepermițând depunerea impurităților.

Apa din mediul de răcire nu ajunge pe baterii, în acest fel este redus la maxim riscul colmatării acestora.

Sistemul propus deține un tablou electric de automatizare, cu grad de protecție IP 55 care comandă toate elementele noului ansamblu format: ventilatoare, electrovană alimentare cu apă, pompă recirculare.

Prin adiabatizare, dry coolerele permit obținerea unei temperaturi mai scăzute în timpul verii, în timp ce puterea termică este simțitor crescută.

Coeficientul de performanță este net superior soluției clasice, iar mentenanța este mult mai simplă și mai puțin costisitoare decât în cazul dry coolerelor clasice.

Nu este necesară curățarea bateriilor, iar mediul de umidificare este tratat complet, pe întreaga grosime, putând astfel să fie utilizate în ambele sensuri, permițând montarea reversibilă a panourilor.

Automatizarea instalată permite reducerea turației ventilatoarelor în funcție de sarcina de răcire, ducând la consumuri energetice mai mici dar și la un nivel scăzut al zgomotului generat.